Ajalugu

Kontserni „Baltijas Mediju Alianse” (BMA) ajalugu

2017-2018

BMA paketti lisandub veel üks kommerts-telekanal – „Dom kino“, mis transleerib vene ja nõukogude filmistuudiote toodetud filme ja sarju.

2015-2016

Internetikeskkonna arenedes ning televaatajate vaatamisharjumuste muutudes, toob BMA turule ja käivitab uue põlvkonna online-televisiooni TVDOM.tv.

2014

BMA laiendab esindatavate telekanalite ringi, sõlmides lepingu reklaami edastamiseks Eestis ühe Venemaa juhtiva telekanaliga – NTV-Mir (rahvusvaheline versioon), tugevdades sellega veelgi oma staatust juhtiva meediakontsernina, mis on suunatud venelkeelsele auditooriumile Baltikumis. Alates 1.jaanuarist 2014 aastal saab BMA õigusereklaamiplokkide paigutamiseks NTV-Mir Estonia telekanalil, olles suunatud just Eesti reklaamiturule.

Alates 26.maist näidatakse PBK kanalil, kõigis kolmes Balti riigis EURONEWS uudistesaadet.

2011

2011. aastal alustas BMA edukalt  NTV-Mir Baltic kanali kommertsedastamisega Lätis, aasta lõpus algas ka kanali edastamine testrežiimis Leedus. Korraldati meie kanalite iseseisev litsenseerimine ja levitamine Balti riikide kaablioperaatorite võrkudes ning avati BMA esindus Moskvas.

2011. aasta juunis avatakse portaal www.mke.ee, millel avaldatakse nädalalehe MK-Estonia kõige aktuaalsemaid materjale ning juhtivate infoagentuuride uudiseid.

2010

Maailma majanduslangus on oluliselt mõjutanud ka Baltiriikide meediasektorit. Sellest tulenevalt pidurdas BMA internetiprojektide edasist arengut ning teostas struktuuri- ja finantsressurside optimeerimist. BMA lõpetas koostööd VGTRK’ga, kuid omandas õiguse alates 01.jaanuarist 2011 vene populaarse telekanali „NTV Mir“ rentransleerimiseks Lätis. Ühe numbri keskmise loetavuse järgi on ajaleht „MK-Latvia“ saanud kõige loetavamaks venekeelseks nädalaväljaandeks. Alates 1. juunist toimus Lätis ja 1. juulist Eestis üleminek digitelevisioonile, tuues kaasa BMA telekanalite populaarsuse kasvu.

2009

BMA alustas uue suuna arendamist – internetiprojektid, lastes käiku kaks innovatiivset internetportaali Lätis – internetibörshttp://www.torgi.lv/ ja sotsiaalse multimeediaportaali http://www.4more.lv/. BMA mediakontserni 2009 aasta peamised tegevusalad on televisioon, trükimeedia ja internetiprojektid.

2008

Käesoleval hetkel kuuluvad BMA koosseisu Pervõi Baltiiski Kanal, 1 Baltiiski Muzõkalnõi, Ren TV Baltija, TEM TV (kaabel-TV operaatoritele ja teistele klientidele TV-kanalite näitamisõiguste müügiga tegelev ettevõte), nädalalehe «MK World Weekly Латвия» uus väljaandja – kirjastus „Izdevniecības nams PRINT MEDIA”, internetiprojektide arendus-ja edendusfirma «Portal.lv», Balti riikides kinofilmide levitamise ja kontserdite korraldamisega tegelev «First Pictures», reklaamimüügi ettevõte «Baltijas Mediju Reklāma», rahvusvaheline venekeelne telekanal «ТВЦ – International» (TVCI), samuti neli telekanalit, mis kuuluvad digiTV-kanalite peresse.

2007

Jõudsalt laienenud meediaäri nõudis ettevõtete grupi restruktureerimist, mille tulemusena läksid kõik ettevõtted äsjaloodud meediakontserni „Baltijas Mediju Alianse” koosseisu. Tänu sellele sai võimalikuks kõikide BMA ettevõtete tegevuse optimeerimine.

2005

Teleriekraanidele jõudsid korraga kaks uut kanalit – Ren TV Baltic ja Pervõi Baltiiski Muzõkalnõi Kanal, mille tõid turule meediakontserni koosseisu kuuluvad samanimelised telejaamad.

2004

Ilmuma hakkas nädalaleht МК-Estonija, mis tõusis kiiresti Eesti populaarseimate venekeelsete trükiväljaannete esiritta. Ajalehe esimene number ilmus 9. juunil 2004.a.

MK-Estonia on 72 lehekülge erinevaid materjale laia lugejaskonna jaoks. 75% materjalidest kajastavad Eesti jaoks aktuaalseid teemasid ning ainult 25% räägib elust välismaal (Venemaal, Lätis, USA ja mujal). Igas numbris saavad lugejad infot, mis võib olla kasulik ka igapäevaselt: juristide vastused lugejate küsimustele, seaduste selgitused, tarbija õigused, retseptid, tervisliku eluviisi nõuanded ja palju muud. Aktuaalseid uudiseid ning tähtsamaid MK-Estonia artikleid saab lugeda portaalil www.mke.ee.

2003

Balti riikide televaatajateni jõudis oma praegusel kujul Pervõi Baltiiski Kanal, mille juriidiliseks aluseks sai esmakordselt taasiseseisvunud Läti Vabariigi ajaloos Läti Raadio-ja televisiooninõukogu (Ringhäälingunõukogu) poolt väljastatud ringhäälinguluba signaali edastamiseks satelliitlevi kaudu.

2002

Antud aasta oli meediakontserni jaoks üks kõige olulisemaid, nimelt registreeriti 2002. aastal kaks uut ettevõtet – „Pervõi Baltiiski Kanal” ja „MK Baltija”,mis hakkas 2002. aasta suvel välja andma nädalalehte „МК-Latvija”.

1999

Telekanali ORT vastuvõtupiirkonna laiendamiseks sõlmis osaühing TEM TV kõigi kolme Balti riigi juhtivate kaabeltelevisiooni operaatoritega litsentsilepingud ORT programmi retransleerimiseks.

1998

Aktsiaselts «TEM ART GROUP» sõlmis lepingu ORT programmi retransleerimiseks Läti territooriumil.

1995

Asutati TEM GROUP. Aktsiaselts «TEM ART GROUP» hakkas ORT programmi reklaamiblokkidesse paigutama Läti reklaami.