Arengustrateegia

Missioon

Meie kontserni eesmärgiks on Balti riikides tegutsevate venekeelsete meediaväljaannete konsolideerimine ja edasiarendamine. Teostame oma Baltimaade meediaaktivate arengut selleks, et kõigil meie vaatajatel oleks võimalus saada kvaliteetset, objektiivset ja huvitavat informatsiooni. Soovime olla parimad partnerid oma klientidele ja koostööpartneritele ning selle saavutamiseks oleme ühte meediakontserni ühendanud nii kvaliteetsed meediakanalid kui ka professionaalsed kaastöötajad.

Meie eesmärk

Meie eesmärgiks on olla Baltimaade juhtivaks meediakontserniks, mille läbimõeldud ja kasumlik tegevus aitab suurendada nii omanike kapitali kui ka meediakontserni arengusse tehtavaid investeeringuid.

Meie väärtused:

• Professionaalsus ja esmaklassilised teenused
• Kestev innovatiivne areng
• Püsivate koostöösuhete hoidmine koostööpartneritega
• Avatus ja läbipaistvus aktsionäride, koostööpartnerite ja avalikkuse jaoks.

Teadvustame endale meie meedia-kontserni sotsiaalset vastutust, seepärast anname oma panuse ühiskonna ja kaaskodanike toetamiseks, osutades informatiivset ja materiaalset toetust sotsiaalsfääri probleemide lahendamiseks ning ka kultuuri-ja haridusalaste algatuste elluviimiseks.