Meist

Baltijas Mediju Alianse on rahvusvaheline meediakontsern, mille tegevus kolmes Balti riigis – Lätis, Leedus ja Eestis – hõlmab telekanalite edastamist ja mobiilmeediat (internet ja ühissõidukid), samuti saatematerjalide tootmist televisioonile ja teistele meediavaldkondadele. Meediakontsern BMA koosneb üheteistkümnest struktuuriüksusest, mis paiknevad kolmes Balti riigis, ning kujutab endast üht Baltimaade suurimat meediakontserni. Rahvusvähemustele mõeldud meediakanalite arvu ja nimetatud auditooriumile avaldatava mõju poolest on BMA Baltimaade suurim meediafirma.

Ettevõtte peakontor asub Riias, filiaalid aga Tallinnas ja Vilniuses. Kolmes Balti riigis töötab BMA allüksustes kokku üle kahesaja inimese.

Kontserni kuuluvad järgmised põhilised meediakanalid:

  • telekanali Pervõi Baltiiski Kanal kolm versiooni (igas riigis üks);
  • vene kanali REN TV materjalidel põhinevad telekanalid;
  • vene kanali NTV-Mir materjalidel põhinevad telekanalid;
  • kanalid Dom Kino, Telekafe, Vremja, Muzõka Pervovo, Karusel;
  • portaal TvDom.tv (online-tv);
  • suurimad nädalalahed MK-Latvija ja MK-Estonia;
  • mobiiltelevisioon Riia ühissõidukites MASSmedia.

BMA-le kuulub üks Baltimaade kõige professionaalsem sales house Baltijas Mediju Reklāma, mis tegeleb reklaamimüügiga elektroonilistes ja trükiväljaannetes. BMA osutab ringhäälingu-, reklaamimüügi, turundus- ja levitusteenuseid välismaise jurisdiktsiooniga kanalitele, mis edastavad oma programmi Balti riikide territooriumil.

BMA meediakontserni missioon seisneb Baltimaade vaatajaskonna nõudluse maksimaalses rahuldamises, pakkudes parima kvaliteediga kohalikke ja üleilmseid meediamaterjale ning püüeldes vaatajaskonna nõudluse suurendamise poole. BMA meedia sisustab igati meie auditooriumi elu: pakume nii informatsiooni kui ka meelelahutust ning kõnetame igaüht igal ajal ja tema emakeeles.

Juhtkonna pöördumine

Aitäh, et tundsite huvi meie portaali ja selles avaldatava teabe vastu. Pakume seda uhkustundega, sest oleme veendunud, et oleme suutnud BMA ja kontserni kuuluvate firmade tegutsemisajal paljugi saavutada.

Oleme oma vaatajatele ja lugejatele tänulikud huvi, ustavuse ja kriitika eest, oma koostööpartneritele aga usalduse ja kindlameelsuse eest ning võimaluse eest vaadata meediamaailma teise pilguga. Kõik see võimaldab meil areneda, katsetada uusi ideid ja mitte piirduda juba saavutatuga. Millises suunas peaksime edasi liikuma? Sellises, mida me kõige paremini tunneme ning milles BMA on aastate jooksul kõige rohkem edu saavutanud. Kas me peame silmas televisiooni? Jah, aga mitte ainult. Televisioon kui mõiste, mis tähendab teabe vormi (video + audio) ning teatud meetodit selle vastuvõtmiseks, ei ole enam aktuaalne. Oluline on videomaterjal ise ning selle vaatajale kohaletoimetamise fakt. Just seepärast hoiab BMA kõrgel lippu, millele on kantud deviis „Materjal ja selle levitamine”.

Tehnoloogiliste platvormide hoogsa arengu tingimustes, kus teenusepakkujad ja ‑arendajad võistlevad üksteisega oma tehnoloogiate kiiruses, mugavuses ja kättesaadavuses, on materjali valdamine igasuguse meediaäri edu olulisim tegur. Koos meie telekanalites näidatavate Vene põhikanalite materjalidega pakub BMA vaatajale ka kõige kõrgemal tasemel toodetud teavet ja meelelahutust, mis vastab kõige laiema huvideringiga vaataja nõudmistele. Oma üha rohkearvulisemates telekanalites pakume vaatajale kõige kõrgema reitinguga Vene (ja mitte ainult Vene) meelelahutussaateid, uudiseid, filme ja seriaale.  Iga aastaga lisandub meile üha enam sõltumatuid materjalitarnijaid ning meil on seega võimalik oma auditooriumi üha tõhusamalt mitmekesistada. Ja ehkki meie fookuses on endiselt Balti riikide venekeelsed rahvusvähemused, kutsuvad universaalsed teemad, mitmekesisus ja kvaliteetne teletoodang kombineerituna uute ligipääsuvõimalustega meie telekanaleid jälgima peaaegu kogu Balti riikide vaatajaskonna. Sellele aitab kaasa ka programmide suurem lokaliseerimine, sealhulgas programmide tootmine kohapeal ja nende tõlkimine rahvuskeeltesse.

Ent ükskõik kui suurepärane materjal teie käes ka ei oleks, ei saa alahinnata selle tarbijale edastamise olulisust. Keerulistes välispoliitilistes tingimustes suureneb kontroll meedia üle. See mõjub meie tegevuse ärilisele poolele negatiivselt. Soovime, et meie küps, tark ja iseseisev vaataja saaks soovitud materjalid takistamatult kätte. Oleme huvitatud sellest, et ta saaks seda teha kõige lihtsamal ja tema jaoks kättesaadavaimal moel. Meie kanalite materjalide edastamise digitaliseerimine ja materjalide kättesaadavus a) maksimaalsele auditooriumile, b) kõigil mõeldavatel tänapäevastel platvormidel ja c) võimalikult paljudes vaatamisrežiimides ongi meie lähiaastate esmatähtis strateegiline ülesanne. Selle ülesande elluviimises osalevad peaaegu kõik meie kontserni allüksused. Täpsemalt väljendudes võib öelda, et BMA kava näeb lähiaastatel ette nii oma alternatiivsete meediakanalite (internetiplatvormid ja mobiilmeedia) kui ka uute audio-videoteabe edastamiskanalite arendamise.

BMA kinnitab oma meediakanalite sotsiaalset vastutustunnet ja oma kavatsust järgida jätkuvalt rangeid rahvusvahelisi levi- ja ajakirjanduseetika standardeid ning aidata kaasa demokraatlike väärtuste ja institutsioonide tugevnemisele neis riikides, kus me tegutseme. BMA on oma koostööpartneritele sügavalt tänulik suurepärase koostöö ja toetuse eest. Oleme endiselt avatud koostööpakkumistele kõigis ühiskondlikes ja ärivaldkondades.