Reklaam

Kontserni Eesti esinduse kogenud reklaamispetsialistid ja meediaplaneerijad on alati valmis pakkuma kõige efektiivsemaid lahendusi reklaamikampaaniate korraldamiseks erinevates BMA meediaväljaannetes.

Reklaam televisioonis

Eestis pakub BMA võimalust avaldada reklaame telekanalites PBK, REN TV Estonia ja Esimene Balti Muusikakanal ning kavandada nii pika- kui ka lühiajalisi reklaamikampaaniaid.

Nädalapikkuse kampaania vältel jõuavad PBK-s transleeritavad reklaamid enam kui 400 000 vaatajani.
REN TV Estonia kasutamine reklaamikampaaniates suurendab auditooriumi veelgi ning kajastub soodsalt kampaania hinnakujunduses. Esimene Balti Muusikakanal võimaldab suurendada reklaamide vaadatavust noore ja aktiivse vaatajaskonna hulgas.

Sponsorlus

Lisaks traditsioonilisele telereklaamile pakub BMA mitmesuguseid sponsorprojekte, alates sponsorlogode avaldamisest kuni keerukamate pakettideni, kus kombineeritakse kõigi BMA meediakanalite reklaamivõimalusi. Sponsorlus on suurepärane võimalus kaubamärgi tuntuse ning – mis eriti tähtis – konkreetse sihtgrupi lojaalsuse suurendamiseks.

Iseäranis hästi sobib sponsorlus kui vahend kaubamärgi tutvustamiseks televisioonis neile reklaamiandjatele, kes pööravat suurt tähelepanu oma firma mainele ja sotsiaalaktiivsele käitumisele.

Trüki- ja internetireklaam

Nädalaleht MK-Estonia ja portaal www.mke.ee pakuvad reklaamiandjatele samavõrd ulatuslikke reklaamivõimalusi: valmis maketi ja bänneri paigutamist ja kujundamist kliendi tellimuse alusel, reklaamartiklite kirjutamist, samuti kliendi osalemist nädalalehe lugejate või portaali kasutajate interaktiivsetes projektides.
Käesoleval ajal usaldab nädalalehte MK-Estonia rohkem kui 300 reklaamiandjat, kellest paljud on oma tegevusvaldkonna arvestatavad esindajad.