Press

MK-Estonia
Oma lugejaskonna poolest on MK-Estonia täna Eestis ilmuvate venekeelsete kommertsväljaannete seas liidrikohal. Nädalaleht MK-Estonia positsioneerib end kui „kasulik väljaanne kogu perele“. Erilist tähelepanu pööratakse selles ajalehes elutähtsatele teemadele, nagu kommunaalteenused, arstiabi, õigusküsimused, aga ka kvaliteetsete toiduainete, majapidamistarvete või teenuste valikule.

72 veerul avaldatud mitmesugustest materjalidest on 75% pühendatud Eestis aktuaalsetele teemadele, 25% moodustavad artiklid elust välismaal (Venemaal, Lätis, USA-s ja teistes riikides). Ajalehe igas numbris on telekava ja Eestis toimuvate ürituste afišš.

MK-Estonia päevauudiseid ja olulisimaid artikleid avaldatakse internetiportaalis www.mke.ee.
Selle portaali formaat lubab reageerida operatiivselt kõigile Eestis toimuvatele sündmustele, samuti annab kiire tagasiside võimaluse lugejatele, kes saavad kommenteerida kirjutisi ning osaleda küsitlustes.

Nädalaleht on ilmunud igal kolmapäeval alates 9. juunist 2004, mil nägi ilmavalgust MK-Estonia esimene number. MK-Estonia esindab Eestis ülemaailmselt tuntud brändi MK World Weekly.

“MK-Estonia” meediakaart

www.mke.ee

 

MK-Latvija

Lätis annab BMA välja nädalalehte MK-Latvija, mis on kogu perele mõeldud meelelahutuslik ja informatiivne väljaanne. 2009. aastal ajalehe tiraaž kasvas ning nüüd on see konkurentide seas esikohal. Ajaleht pakub oma lugejatele meelelahutuslikke aratikleid Vene artistide loomingust ja elust, aga ka materjale, mis käsitlevad igapäevaeluga seotud teemasid – tervist, perekonnasuhteid, ühiskonna sotsiaalprobleeme.