BMA: VIASAT rikub seadusandlust, retransleerides Balti riikides mitteettenähtud RTR Planeta telekanali versiooni

VIASAT, alates 1 aprillist 2010 aastast, omal initsiatiivil lõpetas telekanalite PBK, REN Baltija, REN Estonia, ja PTR Planeta retransleerimise. Telekanalite edastamise tingimuste pikendamise osas VIASAT pole senini suutnud jõuda kokkuleppeni ülalnimetatud telekanaleid vahendava MTÜ Balti Autorite ja Leviliiduga (MTÜ BALL).

Ignoreerides seda fakti, VIASAT 8. aprillil alustas Balti riikides mittelitsentseeritud RTR Planeta telekanali versiooni edastamise oma abonentidele. Baltic Media Alliance (BMA) käsutuses on Venemaa Riikliku Ringhäälingu poolt, 31.03.2010, VIASAT´ile adresseeritud kiri, milles sisaldub informatsiooni sellest, et Lätis, Leedus ja Eestis RTR Planeta ametlikuks versiooniks saab arvestada vaid seda, mille tehnilist signaali pakub ООО Baltijas Mediju Alianse, seega VIASAT oli juba eelnevalt informeeritud antud küsimuse õiguslikest aspektidest.

Seega, Balti riikides mittelitsentseeritud telekanali RTR Planeta versiooni edastamisel VIASAT on rikkunud Läti, Leedu ja Eesti autoriõigusi reguleerivaid õigusakte.

Alates 1. aprillist 2010, siis kui VIASAT võttis võimaluse oma abonentidel kolmes Balti riigis näha BMA holdingu nelja telekanalit, üleskutse pidada läbirääkimisi programmide edastamise jätkamise osas jäi vastuseta. Alustades mittelitsentseeritud RTR Planeta telekanali versiooni edastamisega, VIASAT veelgi raskendas protsessi antud küsimuses, vähendades oma kanalite vaatajate lootust kiireimaks ja positiivseks lahenduseks.