BMA Estonia korraldab sotsiaal-imago projekti «Meile meeldib Eestis elada»

Klouny

Projekti «Meile meeldib Eestis elada» keskne idee on rääkida Eesti elu positiivsetest külgedest ja väärtustest, mis on tähtsad meie riigi venekeelsele elanikule. Projekti mõte kajastab Baltic Media Alliance holdingu sotsiaalse kohustuse strateegiat, mille raames annab BMA põhjalikku infotuge erinevatele projektidele sotsiaal-, haridus- ja kultuuri valdkondades.

Projekt kujutab endast kampaaniat, mis koosneb nii nädalalehele «MK-Estonia» saadetud arvamuste kui ka videoklippide konkursist, mis on ühtlasi ühendatud projekti ideega. Kampaania käigus räägivad vene keelt kõnelevad Eesti elanikud sellest, mis on nende jaoks Eestis elamise eeliseks. Kampaania kõikides materjalides on suunatud rõhk nendele väärtustele, mis vaatamata rahvusele ühendavad ja tugevdavad Eestis elavaid inimesi.

Projekt, olles väärtuslik nii oma sotsiaalse külje poolest, on samas suunatud ka BMA partnerite – projekti osalejate imago toetuseks. Projekt mitte ainult ei anna võimalust partneritele tugevdada oma brändide kujundit läbi üldinimlike väärtuste, vaid avab ka uudse võimaluse kommunikatsiooniks venekeelse auditooriumiga.
Projekt «Meile meeldib Eestis elada» startis sügisel 2012. aastal. Projekti esimeseks etapiks oli lugude konkurss, mis viidi läbi «MK-Estonia» nädalalehes. Konkurss kutsus kõiki vene keelt kõnelevaid Eesti elanikke jagama oma nägemusi Eesti elu eelistest. Oma loo on saatnud üle 100 inimese. Nad kirjutasid sellest, mis neile meeldib nende riigis kõige rohkem, mille üle nad tunnevad uhkust, mida meenutavad, kui asuvad kusagil võõrsil.

Projekti esimese 4 kuuga sai tehtud 5 videoklippi, kus erinevad inimesed rääkisid Eesti elu väärtustest. BMA Estonia partnerite seast lõid projektis kaasa Rakvere lihakombinaat, kondiitritoodete vabrik «Kalev», Eesti turismiagentuur (EAS), heategevusorganisatsioon Dr Kloun. Projekt kestab kuni 2013. aasta lõpuni.