BMA sai õigused reklaami edastamiseks “NTV-Mir” kanalil Eestis

NTV

Balti meediakontsern «Baltijas Mediju Alianse» (BMA) laiendab esindatavate telekanalite ringi, sõlmides lepingu reklaami edastamiseks Eestis ühe Venemaa juhtiva telekanaliga – „NTV-Mir“(rahvusvaheline versioon), tugevdades sellega veelgi oma staatust juhtiva meediakontsernina, mis on suunatud venelkeelsele auditooriumile Baltikumis.

Alates 1.jaanuarist 2014 aastal saab BMA õiguse reklaamiplokkide paigutamiseks „NTV-Mir“ kanalil, olles suunatud just Eesti reklaamiturule.

BMA meediakontserni juhatuse esimees Oleg Solodov: „2011 aasta alguses saime täisõigused telekanali NTV edastamiseks Lätis ja 2012 aasta alguses Leedus. Oleme kindlad selle telekanali edaspidises positiivses dünaamilises arengus Baltiriikides, nähes meie otsest osalust antud arengus».

«NTV-Mir» on Venemaa suure mitteriikliku telekanali NTV rahvusvaheline versioon. Kanali põhiliseks sisuks on uudised ja analüütilised programmid, ajakirjanduslikud uurimused, aktuaalsete teemade arutelud ning filmid ja Venemaal toodetud sarjad.

BMA – on üks Baltimaade suurimaid meediakontserne, mis ühendab venekeelseid meediakanaleid. TNS Emori andmetel moodustab BMA telekanalite kommertsosakaal 2013. aastal Baltikumis-19,6%. Planeeritav auditooriumi osakaal koos uue kanaliga – 21%. BMA kommertsosa Eestis saab 2014. aastal olema mitte vähem kui 25,9%. Venekeelse auditooriumi hulgas, mis on ka peamine BMA auditoorium, kasvab koos „NTV-Mir“ telekanaliga vaatajate osakaal 2014. aastal Baltikumis kuni 53%-ni ning Eestis kuni 63%-ni, kinnitades seeläbi lõplikult BMA liidripositsiooni mitterahvusliku auditooriumi hulgas Baltikumis.

BМА esindab Lätis, Leedus ja Eestis telekanaleid «Pervõi Baltiiski kanal», «NTV-Mir Baltic/Lietuva», REN TV Baltija/Estonia/Lietuva», «Esimene Balti Muusikakanal», ning samuti ajalehti «МК-Latvia» ja «МК-Estonia».