NTV Mir Estonia

NTV-Mir on Venemaa suure mitteriikliku telekanali NTV rahvusvaheline versioon. Kanali põhiliseks sisuks on uudised ja analüütilised programmid, ajakirjanduslikud uurimused, aktuaalsete teemade arutelud ning filmid ja Venemaal toodetud sarjad.

Alates 1.jaanuarist 2014 aastal saab BMA õiguse reklaamiplokkide paigutamiseks NTV-Mir Estonia telekanalil, olles suunatud just Eesti reklaamiturule.

Balti meediakontsern «Baltijas Mediju Alianse» (BMA) laiendab esindatavate telekanalite ringi, sõlmides lepingu reklaami edastamiseks Eestis ühe Venemaa juhtiva telekanaliga – NTV-Mir (rahvusvaheline versioon), tugevdades sellega veelgi oma staatust juhtiva meediakontsernina, mis on suunatud venelkeelsele auditooriumile Baltikumis.